maika

74 teksty – auto­rem jest maika.

Deizm to us­pra­wied­li­wienie dla Boga. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 grudnia 2010, 12:40

Mo­ja wyob­raźnia stała się odrębnym bytem 

myśl
zebrała 60 fiszek • 17 października 2010, 15:39

Prze­noszę góry tęskno­ty z jed­ne­go ro­ku do dru­giego, bu­duję wały,
rze­ki nieby­tu już mnie nie za­leją. Już mnie nie opuścisz. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 13 października 2010, 21:05

Łat­wo jest cier­pieć z miłości. Trud­niej już nam przyj­mo­wać ją ze szczęściem,
bo w całym życiu tyl­ko smu­tek by­wa prawdziwy. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 31 sierpnia 2010, 18:42

Nie jes­teśmy obiecanką cacanką. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 9 sierpnia 2010, 14:54

Miłości nie przeczy­tasz od des­ki do deski. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 3 sierpnia 2010, 15:05

Pod mym ser­cem sie­dzi ból, jak dziec­ko nienarodzone.
Mo­ja tęskniąca osobistość. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 13 lipca 2010, 12:21

za usza­mi ten sam zapach
w us­tach ten sam smak
ten sam ogień w sercu
i bębny 

myśl
zebrała 42 fiszki • 12 lipca 2010, 14:52

Wi­doczne w ciem­ności uczu­cia nieko­nie­cznie można zo­baczyć w świet­le dnia. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 10 lipca 2010, 12:28

Dzień. Jak zbieg, śmignął mi spod stóp. De­zer­ter Dzień. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 8 lipca 2010, 17:33

maika

maika

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność